Novinky v poskytování našich služeb

Od 10.2.1999 začala naše společnost nabízet pro všechny zákazníky tarif Internet2000. Ve srovnání s rokem 1999 přinese koncovým uživatelům snížení poplatků za surfování zhruba o 4 procenta.

Na rozdíl od stávajícího tarifu I99 však umožní technické řešení nové služby zrušení tzv. sestavovacího poplatku. Cena služby INTERNET 2000 tak ani při kratších spojeních nebude vyšší než běžný telefonní tarif ani než tarif I99. V některých pásmech bude dokonce ještě výhodnější než I99.

Další výhodou pro naše zákazníky je možnost připojení k Internetu z celého okresu Břeclav za místní hovorné. Tedy i z lokalit, které spadají pod UTO 0625 (Mikulov) a 0626 (Hustopeče).

Následují tabulka Vám ukazuje rozdělení dne na několik pásem, délku impulsů v jednotlivých pásmech a orientační cenu za jednu minutu připojení k Internetu.

časové pásmo tarif
(délka tarifního impulsu)

orientační minutová cena*

1. pásmo (7:00 -17:00)
pouze pracovní dny
do 6. minuty:
interval 120 sec
dále:
interval 180 sec

1,00 Kč

2. pásmo (17:00 - 19:00)
pouze pracovní dny
2. impuls ve 120. sec
dále:
interval 390 sec

0,50 Kč

3. pásmo (19:00 - 7:00)
pouze pracovní dny

24 hod. víkendy, svátky

2. impuls ve 290. sec
dále:
interval 750 sec

0,35 Kč

*) pro dial-up připojení k internetu v celkové délce 30 minut

pozn.: pro delší připojení se minutová cena dále snižuje až na:
1. pásmo: 0,87 Kč
2. pásmo: 0,40 Kč
3. pásmo: 0,21 Kč

Internet2000 1. pásmo
7:00 - 17:00
2. pásmo
17:00 - 19:00
3. pásmo
19:00 - 7:00
2 minuty připojení 2,60 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
10 minuty připojení 13,00 Kč 7,80 Kč 5,20 Kč
30 minut připojení 28,60 Kč 15,60 Kč 10,40 Kč
60 minut připojení 54,60 Kč 26,00 Kč 15,60 Kč

 

Další informace:  info@bvnet.cz

© BVnet
Trimex-WS,a.s.
design&layout
pixy©1997