E-mailové adresy městského úřadu Břeclav region

 

sekretariát starosty Iveta Čermáková cermakova@breclav-city.cz
zástupce starosty Ing. František STRNAD strnad@breclav-city.cz
zástupce starosty RNDr. Miloš PETRŮ petru@breclav-city.cz
tajemník Ing. Bedřich MACH mach@breclav-city.cz
finanční odbor Alena PARDOVSKÁ pardovska@breclav-city.cz
majetový odbor Vladimír TYTYKALO tytykalo@breclav-city.cz
hospodářský odbor Oldřiška FISCHEROVÁ fischerova@breclav-city.cz
správní oddělení Ing. Josef BĚHŮNEK behunek@breclav-city.cz
odb. rozvoje města Ing. Lenka RACLAVSKÁ raclavska@breclav-city.cz
investiční oddělení Ing. Ivan FILÍPEK filipek@breclav-city.cz
odd. životního prostředí Ing. Jaroslav POKORNÝ pokorny@breclav-city.cz
odd. architektury
stavební úřad Ivan SULOVSKÝ sulovsky@breclav-city.cz
právní oddělení JUDr. Alena FANTOVÁ fantova@breclav-city.cz
odb. sociální Mgr. Rudolf JÍLEK jilek@breclav-city.cz

© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs