Vyhlášky městského úřadu Břeclav

home

mapa


zpet


 • Sběr a třídění odpadu

 • Zásady prodeje bytů, celých obytných domů nebo jejich reálných částí z majetku města Břeclav

 • Zásady pro nabývání majetku městem Břeclav a převodu a pronájmu nemovitosti z majetku města Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 1 o čistotě města a ochraně přírody na území města Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 2 o místních poplatcích ve městě Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 3 o výkopových pracích na veřejných komunikacích ve městě Břeclav

 • Obecně závazná vyhláška č. 4 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 6 Řád pro pohřebiště a provoz smutečních síní v Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 7 o odvozu tuhých komunálních odpadů ve městě Břeclav

 • Obecně závazná vyhláška č. 8 o chovu a držení všech druhů zvířat na území města Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 9 o sběru, třídění a likvidaci komunálního odpadu ve městě Břeclav

 • Obecně závazná vyhláška č. 12 o městské policii ve městě Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 14 o požárním řádu města Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 21 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

 • Obecně závazná vyhláška č. 22 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 26 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 30 o zřízení účelového fondu s názvem Bytový fond Břeclav Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 32, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2 o místních poplatcích

 • Obecně závazná vyhláška č. 33, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2 o místních poplatcích

 • Obecně závazná vyhláška č. 34, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách Břeclavi

 • Obecně závazná vyhláška č. 35, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2 o místních poplatcích ve znění obecně závazných vyhlášek č. 32 a 33

 • Obecně závazná vyhláška č. 37 o stání vozidel na pozemních komunikacích na území města Břeclavi a o zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2 o místních poplatcích

 • Obecně závazná vyhláška č. 38, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9 o sběru, třídění a likvidaci komunálního odpadu ve městě Břeclav


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs