Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 1
O čistotě města a ochraně přírody na území města Břeclavi

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 18.11.1996 podle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění toto nové znění obecně závazné vyhlášky o čistotě města a ochraně přírody na území města Břeclavi:

Čl. 1
Udržování čistoty veřejných prostranství

Čl. 2
Odpovědnost za čištění veřejného prostranství

Čl. 3
Čištění veřejného prostranství

Čl. 4
Zvláštní užívání veřejného prostranství

Čl. 5
Podmínky pro některé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství

Čl. 6
Čištění chodníků

Čl.7
Zajištění sjízdnosti a schůdnosti cest v zimním období

Čl. 8
Podmínky pro provoz vozidel

Čl. 9
Skládání, nakládání, veřejné skládky

Čl. 10
Propagace a plakátování

Čl. 11
Udržování vodních toků, nádrží a kanalizačních řádů

Čl. 12
Péče o pořádek a vzhled města

Čl. 13
Zakládání ohňů a spalování odpadů

Čl. 14
Ochrana přírody

Čl. 15
Používání zábavní pyrotechniky

Čl. 16
Závěrečná ustanovení


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka

Schváleno městským zastupitelstvem: 18.11.1996


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs