Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 14
O požárním řádu města Břeclavi

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 20.1.1997 na základě zák. č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění a v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák.MV č.91/1995 Sb.) toto nové znění obecně závazné vyhlášky o požárním řádu města Břeclavi :

Čl. 1
Základní povinnosti občanů

Čl. 2
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

Čl. 3

Čl. 4
Dobrovolné jednotky požární ochrany

Čl. 5
Osobní a věcná pomoc občanů při zdolávání požárů

Čl. 6
Přestupky na úseku požární ochrany

Čl. 7

Čl. 8

Čl. 9


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs