Vyhlášky městského úřadu Břeclav

zpet

Obecně závazná vyhláška č. 26

O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území Břeclavi

Městská rada v Břeclavi schválila dne 30.6.1997 na základě § 16 zák. č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění a v souladu s ust. § 6 odst. 4, písm. b a § 11 odst. 3, písm. a, b zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku č. 26 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území Břeclavi :

Čl. 1
Daň z pozemků

Čl. 2
Daň ze staveb

Čl. 3
Ustanovení přechodná a závěrečná


ing. arch. Anna Procházková, starostka

Zdeněk Hrubý, zástupce starostky


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs