Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 3
O výkopových pracích na veřejných komunikacích ve městě Břeclav

Městské zastupitelstvo v Břeclavi v souladu se zák. č. 367/1990 o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se silničním zákonem č. 136/61 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 55/84Sb. schválilo na svém zasedání dne 18. 11. 1996 toto nové znění obecně závazné vyhlášky ovýkopových pracích na veřejných komunikacích ve městě Břeclavi.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Roční harmonogram výkopových prací

Čl. 3
Podmínky zahájení výkopových prací

Čl. 4
Výkopové práce

Čl. 5
Zához a obnova vozovky

Čl. 6
Skončení výkopových prací

Čl. 7
Závěrečná ustanovení


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka

Schváleno městským zastupitelstvem: 18. 11. 1996


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs