Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Obecně závazná vyhláška č. 8
O chovu a držení všech druhů zvířat na území města Břeclavi

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo dne 18.11.1996 podle zák. č. 367/1990 Sb. v platném znění toto nové znění obecně závazné vyhlášky o držení a chovu všech druhů zvířat na území města Břeclavi :

Čl. 1

Tato vyhláška se týká držení a chovu : psů. koček, velkých hospodářských zvířat, drobných hospodářských zvířat, kožešinových zvířat, holubů, okrasných ptáků, terarijních zvířat, akvarijních zvířat, ryb a včel.

Čl. 2

Čl. 3

Čl. 4

Čl. 5

Porušování této vyhlášky může být stíháno jako přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb., pokud by nešlo v závažnějších případech o přečin nebo trestný čin.

Čl. 6


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka

Schváleno městským zastupitelstvem: 18.11.1996


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs