Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Sběr a třídění domovního odpadu

Městské zastupitelstvo schválilo 15.12.1997 nový systém sběru a třídění domovního odpadu a výši poplatků za svoz a likvidaci.

Poplatek na každého občana, přihlášeného v Břeclavi ke dni 1.1.1998 k trvalému, přechodnému nebo dlouhodobému pobytu činí s platností od 1.ledna 1998 300,- Kč ročně. Tato částka je splatná ve dvou stejných splátkách po 150,- Kč k 31.březnu a k 31.srpnu každého roku.

Den svozu popelnic se nemění. Navíc 1x v měsíci se budou svážet i pytle s vytříděným odpadem - plasty, papírem a rostlinným odpadem, které můžete nechat vedle popelnice. Pytle se budou svážet vždy první celý pětidenní pracovní týden. To znamená, že v prvním pololetí roku 1998 to budou následující termíny:

Tyto termíny je nutno dodržovat, neboť pytle budou sbírány zvláštními auty a nebudou proto sbírány při vyvážení popelnic. Květnový termín je o týden posunutý, protože v pátek 8. května je státní svátek a týden má pouze čtyři pracovní dny.

Pytle s patřičným označením si každý občan může zakoupit na Temposu.

© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs