Obecně závazná vyhláška č. 34
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

 

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo v souladu se zákonem č. 367/1990 Sb. v platném znění a se zákonem č. 564/1990 Sb. v platném znění dne 23.3.1998 tyto změny a doplňky obecně závazné vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách (MŠ) a školních družinách (ŠD):

čl. 3
Výše příspěvku

se mění a doplňuje takto :

3.1 Výše příspěvku v MŠ je pro školní rok 1998/1999 stanovena na maximálně 25% neinvestičních nákladů v příslušné MŠ na jedno dítě a měsíc roku 1997. Výše příspěvku na školní rok 1998/1999 činí na dítě a měsíc v MŠ :

Břetislavova ul. 505,- Kč
Dukelských hrdinů 554,- Kč
Hřbitovní ul. 457,- Kč
Komenského ul. 431,- Kč
Ladná 420,- Kč
Okružní ul. 563,- Kč
Osvobození 414,- Kč
Pěšina 420,- Kč
Slovácká ul. 497,- Kč
Tyršův sad 410,- Kč
U splavu 471,- Kč
Na Valtické 600,- Kč

3.2 Příspěvek na 1 zapsané dítě ve ŠD činí na školní rok 1998/1999 měsíčně 100,- Kč a je stejný pro všechny ŠD zřizované Městem Břeclav.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.1998