Vyhlášky městského úřadu Břeclav region

Obecně závazná vyhláška č. 35

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2
o místních poplatcích ve znění obecně závazných vyhlášek č. 32 a 33

 

Městská rada v Břeclavi schválila na svém zasedání dne 23.7.1998 podle zák. č. 367/1990 Sb o obcích v platném znění, v souladu se zákonem ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění a podle zák. ČNR č. 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku č. 35, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2 o místních poplatcích ve znění obecně závazných vyhlášek č. 32 a 33 :

 

V Čl. 5a - Poplatek za provozování hracího přístroje

se mění odstavec :

5.4a Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000,-Kč.

 

II. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.1998 a podléhá schválení městským zastupitelstvem.

 

Schváleno MěR : 23.7.1998
Schváleno MěZ: 21.9.1998
Vyvěšeno : 28.7.1998
Sňato:


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
design&layout
pixy©1997