Vyhlášky městského úřadu Břeclav

region

Zásady pro nabývání majetku městem Břeclav
a převodu a pronájmu nemovitosti z majetku města Břeclavi

Městské zastupitelstvo v Břeclavi schválilo dne 20.1.1997 tyto zásady města Břeclav pro nabývání majetku městem Břeclav a převodu a pronájmu nemovitosti z majetku města Břeclavi:

Čl. 1
Základní ustanovení

Čl. 2
Převod majetku

Čl. 3
Nabytí majetku městem

Čl. 4
Pronájem nemovitého majetku

Čl. 5
Věcná břemena

Čl. 6
Jiné formy převodu, nabytí a pronájmu nemovitého majetku

Čl. 7
Závěrečná ustanovení


Zdeněk Hrubý, zástupce starostky

ing. arch. Anna Procházková, starostka