Vývoj HTML


1989
 • ve výzkumných laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (Tim Berners-Lee přišel s projektem vytvoření distribuovaného hypertextového systému)
1991
 • byla zveřejněna neformální specifikace jazyka HTML
1992
 • první veřejně dostupná verze prohlížeče (podporovala pouze řádkový, tedy ne grafický režim prohlížení dokumentů)
1993
 • počátkem roku pracovalo na světě již cca 50 serverů
 • v polovině roku byl dokončen první grafický prohlížeč dokumentů - NCSA Mosaic (pro prostředí X-Windows)
 • v létě se objevil návrh jazyka HTML verze 2.0
1994
 • v měsíci březnu byla uspořádána historicky první mezinárodní konference věnovaná pouze systému WWW
 • na jaře zákládá autor programu Mosaic (první grafický prohlížeč) Marc Andreseen společnost Mosaic Communications Corp., která zakrátko uvádí nový prohlížeč pod názvem Netscape
 • v září byla založena nekomerční organizace WWWC (World Wide Web Consortium)
 • koncem roku přestává být CERN centrem vývoje WWW a předává vývoj do francouzského institutu INRIA
1995
 • počátek boomu systému WWW
 • listopad - oficiální specifikace HTML 2.0 (základní textové prvky, formuláře)
 • Netscape zavádí neoficiální rozšíření jazyka verze 2.0 všeobecně označované jako HTML 3.0 (tabulky, rámy)
1996
 • květen - oficiální specifikace HTML 3.2 (HTML 2.0 + tabulky); oficiální verze jazyka je chudší než neoficiální verze HTML 3.0
 • Microsoft vypouští svůj první prohlížeč a nabízí jej zdarma
1997
 • začátkem roku již prakticky celý svět ví, co to je WWW
 • červenec - HTML 4.0 (HTML 3.2 + rozšířené tabulky, rozšířené formuláře, rámy, plovoucí rámy, kaskádové styly, skriptování, objekty, internacionalizace) podzim neoficiální dynamické HTML - DHTML (dynamic HTML)
... a co nás čeká ?
1998
 • oficiální specifikace HTML 5.0 (HTML 4.0 + dynamický model + definice kanálů)
 • první operační systém s integrovaným prohlížečem

© BVnet
Trimex-WS,a.s.
Statistika návštěvnosti
Navrženo pro každý běžný prohlížeč.
design&layout
pixy©1997
supervised by
JanigaLabs